edukacja i praca sprawdzian wos chomikuj

Naszym zdaniem powinno być możliwe do zaprojektowania, co w ten sposób, że dwa są wzajemnie kompatybilne.

Inne odmiany powyższych tematów, takich jak smart-sourcing prawym zaopatrzenia prawym podpór itd są wystarczająco zrozumiałe w niewielkiej wiedzy na plus lub jak tworzyć i zarządzać nimi, wystarczających środków na prowadzenie i czynniki społeczne / polityczne.

Załącznik B – Szczegółowe kroki, aby przyspieszyć transformację poprzez ASDMs

Budowanie akceptacji

Kluczowym krokiem na drodze do przekształcenia jest powszechna akceptacja, że ??nie jest to problem. Istnieją niezliczone inicjatywy Obecnie trwają udziałem armii konsultantów i różnych metodologii zmienić, ale niewiele, jeśli w ogóle, będzie prowadzić do radykalnych lub trwałej poprawy usług publicznych. Jest to częściowo dlatego, że środki zewnętrzne nie jest rozszerzany resortowych pracownikom, częściowo, że wyniki nie są gwarantowane, a częściowo ze względu na brak umiejętności i know-how w trakcie procesu. Potwierdzenie konieczności bardziej radykalnego podejścia jest utrudniony ze względu na przekonania, że ??programy prowadzone są radykalne wystarczy już rozciąganie zasobów i prezentują ryzyko.

Edukacja

Realizacja transformacji z definicji oznacza zmianę ustalonego i znanych modeli dostawczych. Wiele trudności leżą w bariery „miękkich”, ponieważ oznacza to zmianę perspektywy, że ludzie są przymocowane do i daje im poczucie tożsamości. Transformacja nie nastąpi bez lepszego zrozumienia rozwiać mity, korzyści rozgłoszeniowych, zmniejszyć lęk i niepokój i pomóc ludziom uświadomić sobie dostępnej pomocy. Seminaria pozwalają ludziom spełnić dzielić swoje wyzwania i pomóc zidentyfikować kluczowe sponsorzy bohaterów „przekształcenie” i generować poczucie nieuchronności zmian. To konieczne, aby przekonać decydentów, że propozycje są oparte spokojnie.

– autor artykułu